Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
55. Konferencja Koordynacyjna Transportu Morskiego w Belgii
02.03.2017
Od 22 do 24 lutego, w Ypres odbywała się 55. Konferencja Koordynacyjna Transportu Morskiego. Reprezentantem Sił Zbrojnych RP był kmdr ppor. Bartosz BOBOWSKI z Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

Przedmiotem spotkania odbywającego się w Ypres było m. in. przedstawienie planów narodowych dotyczących przemieszczeń sił drogą morską, a także omówienie i określenie możliwości dalszej współpracy w tym zakresie.


Rozmowy dotyczyły także wymiany doświadczeń i informacji włączając w to możliwość udzielenia i uzyskania wolnych przestrzeni ładunkowych, a także wymiana informacji dotyczących realizacji przemieszczenia sił VJTF.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych