Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
Posiedzenie grupy roboczej NSWG
08.05.2017
W poniedziałek (08.05.2017r.), rozpoczęły się pięciodniowe obrady grupy roboczej ds. żeglugi NATO - NSWG (NATO Shipping Working Group).Uroczystej inauguracji dokonał pełniący obowiązki Szefa Sztabu COM - DKM kmdr Mariusz Kościelski.

W zorganizowanym przez Wydział Współpracy z Żeglugą COM-DKM w terminie 08-12.05.17 r. spotkaniu udział biorą pełniący obowiązki Szefa Wydziału kmdr ppor. Aleksander Jezielski oraz oficer WWzŻ kpt. mar. Joanna Wojtulska-Mazur. W corocznej konferencji uczestniczą reprezentanci poszczególnych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Norwegii, Holandii, Grecji, Rumunii, Belgii, Francji, Turcji i Polski, a także delegaci instytucji NATO, w tym SHAPE, CCOE, NSC oraz reprezentant USA przy NATO komandor David SHEALY. Obradom, jak co roku przewodniczy Szef NATO SHIPPING CENTER, pochodzący z Norwegii Cdr Ben Lofstad.

W trakcie tygodniowych obrad omawiane są kwestie związane z bezpieczeństwem na morzu, głównie w aspekcie wykorzystania procedur NCAGS i AWNIS przy prowadzeniu operacji wojskowych mających bezpośredni wpływ na środowisko morskie i żeglugę handlową. Trzy oddzielne syndykaty prowadzą prace nad zmianami w dokumentach doktrynalnych, dostosowując ich treść do bieżących zagrożeń, omawiają proces kształcenia kadr i wykorzystania doświadczeń zdobytych zarówno w trakcie ćwiczeń jak i operacji, jak również prowadzone są prace nad procedurami łączności w celu ich unifikacji i dostosowania do bieżących potrzeb operacyjnych.

Nowe publikacje nad którymi pracuje grupa NSWG, w tym Port Assessment Handbook oraz ATP-2(D) będą wprowadzone do testów w bieżącym roku w ramach ćwiczeń BALTOPS17 i Multinational NCAGS Exercise17. W obu ćwiczeniach udział wezmą specjaliści Wydziału Współpracy z Żeglugą COM-DKM.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych