Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
COM-DKM w obchodach święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
29.06.2017
W czwartek, 29 czerwca, w Warszawie odbyły się obchody 13. rocznicy istnienia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wzięli w nich udział marynarze z COM-DKM z zastępcą dowódcy Centrum kontradmirałem Krzysztofem Teryfterem.

Obchody święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych rozpoczęły się od złożenia wiązanki kwiatów przed obeliskiem poświęconym śp. generałowi broni Bronisławowi Kwiatkowskiemu, Dowódcy Operacyjnemu w latach 2007 – 2010, który zginął w katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Dowództwa sprawowanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józefa Guzdka.

 


 Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski w swoim przemówieniu przypomniał zadania Dowództwa, podległych struktur oraz najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia podkreślając ich znaczenie: „Dowództwo od chwili powstania intensywnie ewaluowało, zmieniało nazwy, powiększało swoją strukturę oraz wachlarz zadań i odpowiedzialności. Przechodziło wiele zmian kadrowych, strukturalnych, zadaniowych. Cały czas intensywnie pracując na swoją wyjątkowość. Dynamika działań i specyfika zadań, to potencjał wyróżniający rolę Dowództwa w Siłach Zbrojnych RP, które jest swoistym łącznikiem dla tego co jest militarne, pozamilitarne, strategiczne i taktyczne”.


W trakcie uroczystości minister Bartłomiej Grabski oraz gen. dyw. Sławomir Wojciechowski wręczyli odznaczenia oraz wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Dowództwa nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się również marynarze z COM-DKM.

Wiceminister Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski w swojej wypowiedzi podkreślił, że „wasz wkład w misje jest tym czym możemy się szczycić. Jesteście tymi, którzy od 13 lat wykonują najważniejsze zadania”


Aby sprostać nowym wyzwaniom stojącym przed armią oraz poszukując nowoczesnych rozwiązań w kierowaniu i dowodzeniu, na mocy decyzji ministra obrony narodowej z 22 października 2003 roku powołano Dowództwo Operacyjne z siedzibą w Warszawie. Faktyczną działalność Dowództwo rozpoczęło w dniu 1 lipca 2004 roku.


Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej. Odpowiada za planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych antyterrorystycznych, a także w sytuacji kryzysowych.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Dowodzi, poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich, siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu ochrony obszarów morskich.

Na przestrzeni ostatniej dekady dowództwo operacyjne kierowało Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz koalicyjnych na trzech kontynentach. Polscy żołnierze pod rozkazami dowódcy operacyjnego uczestniczyli w misjach prowadzonych między innymi w: Pakistanie (PKW Pakistan), Syrii (PKW UNDOF), Libanie (PKW UNIFIL), Kosowie (PKW KFOR), Bośni i Hercegowinie (PKW EUFOR MTT), Iraku (PKW Irak, PKW NTM-I), Afganistanie (PKW Afganistan), Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (PKW Czad, PKW MINURCAT, PKW RŚA, PKW EUFOR RŚA), Mali (PKW Mali), Kongu (PKW Kongo), w krajach bałtyckich (PKW Orlik) i na Morzu Śródziemnym (PKW Bielik, PKW Pułaski, PKW Kondor, PKW Czernicki).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych