Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
Oficer COM-DKM w Operacji ATALANTA
24.01.2018
Kmdr ppor. Maciej Lewandowski, oficer COM-DKM, przez pół roku służył w kwaterze głównej antypirackiej operacji morskiej i wojskowej Unii Europejskiej u wybrzeży Somalii EUNAVFOR ATALANTA.

Tym samym Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego po raz kolejny miało swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa na morskich szlakach komunikacyjnych – po raz pierwszy w operacji w „Rogu Afryki”.

Swoje doświadczenie i wiedzę zdobytą w licznych ćwiczeniach międzynarodowych oraz stałych zespołach sił obrony przeciwminowej NATO kmdr Lewandowski wykorzystywał na stanowisku asystenta – zastępcy Szefa Sztabu Operacji do spraw personalnych i logistycznych w dowództwie operacji w Northwood w Wielkiej Brytanii. Oprócz zadań w zakresie koordynacji zabezpieczenia logistycznego operacji w dowództwie, realizował on również zadania kompetencyjne na teatrze w rejonie Rogu Afryki. Za wzorową służbę oraz realizację zadań w ramach Operacji Atalanta oficer COM-DKM został odznaczony medalem przez dowódcę EUNAVFOR ATALANTA generała Charlie Sticklanda. Obecnie kmdr. ppor. Maciej Lewandowski kontynuuje służbę w Centrum, gdzie nową wiedzę i swoją fachowość będzie wykorzystywał w codziennej działalności.

Operacja Atalanta rozpoczęła się w 2008 roku i jest to pierwsza operacja morska Unii Europejskiej. Działania sił morskich i lotnictwa na wodach Zatoki Adeńskiej przyczyniły się do zażegnania kryzysu pirackiego w „Rogu Afryki”. Obecnie okręty i samoloty biorące udział w operacji prowadzą patrole i działania prewencyjne, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych na tym akwenie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych