Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
29.01.2018
W czwartek, 25 stycznia, w Warszawie odbyła się trzecia edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.W przedsięwzięciu udział wziął Dowódca COM-DKM wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta oraz kmdr Damian Wilczyński, kmdr por. Bartosz Bobowski, kmdr ppor. Tatiana Lebiedzińska.
W trakcie jednej z sesji kmdr Damian Wilczyński przedstawił prezentację na temat potencjału, potrzeb i rozwiązań na rzecz infrastruktury nadbrzeżnej, mającej związek z potencjałem obronnym oraz bezpieczeństwem gospodarczym państwa.

 

GALERIA
Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych