Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualności
Posiedzenie rady SAR
20.06.2018
Dzisiaj, 20 czerwca, na pokładzie okrętu – muzeum ORP ,,Błyskawica’’ odbyło się posiedzenie morskiej rady służby poszukiwania i ratownictwa – SAR

Cykliczne obrady rozpoczął jej przewodniczący Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – generał broni dr Sławomir Wojciechowski, wręczając akty mianowania nowym członkom w tym Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego kontradmirałowi Krzysztofowi Jaworskiemu.

W przedsięwzięciu udział wzięli: przedstawiciele jednostek organizacyjnych MW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, opieki zdrowotnej, innych jednostek mogących być zaangażowanych w system SAR oraz przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki morskiej.
 

Rada SAR została powołana na podstawie art. 121 ust.5 ustawy o bezpieczeństwie morski z dnia 18 sierpnia 2011 r.  Spełnia ona zadania organu opiniodawczo – doradczego ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i jednocześnie stanowi bardzo cenne forum do dyskusji i wymiany informacji dotyczących szeroko rozumianego ratownictwa morskiego i rozwiązywania problemów występujących w tym zakresie. Do zadań Rady SAR przede wszystkim należy opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR. Ponadto, opiniuje plany rozwoju Służby SAR oraz inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych