Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Aktualno¶ci
Pogrzeb oficerów, podoficerów i marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznej
26.06.2018
W pi±tek, 29 czerwca br. w Gdyni odbęd± się uroczysto¶ci państwowego pogrzebu ¶p. oficerów, podoficerów i marynarzy - ofiar zbrodni komunistycznej.

Na gdyńskim Oksywiu z honorami pożegnani zostan±: ¶p. kontradm. Adam Mohuczy, ¶p. kmdr pil. Kazimierz Kraszewski, ¶p. kmdr Wacław Krzywiec, ¶p. kmdr Marian Wojcieszek, ¶p. kmdr por. Robert Kasperski, ¶p. kpt. mar. Adam Dedio, ¶p. kpt. mar. Zdzisław Ficek, ¶p. bosm. Edmund Sterna, ¶p. st. mar. Jerzy Sulatycki. O godz. 10.00 w Porcie Wojennym w Gdyni, na pokładzie Okrętu – Muzeum ORP „Błyskawica”, odprawiona zostanie msza ¶więta pogrzebowa, natomiast o godz. 12.00 odbędzie się uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej. Podczas uroczysto¶ci, Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował będzie szef BBN minister Paweł Soloch. Dzień wcze¶niej, 28 czerwca br. o godz. 17.00 w ko¶ciele Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu, rozpoczn± się uroczysto¶ci pogrzebowe małżonek oficerów MW.
Program uroczysto¶ci w Gdyni


28 czerwca 2018 r. - uroczysto¶ci pogrzebowe Małżonek oficerów MW: ¶p. Michaliny Ficek, ¶p. Janiny Kraszewskiej, ¶p. Ireny Wojcieszek


Godz. 17.00-18.00 - msza ¶więta pogrzebowa w Ko¶ciele Marynarki Wojennej RP pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu (ul. inż. Jana ¦midowicza 47)
Godz. 18.00-18.15 - przejazd konduktu pogrzebowego na Cmentarz Marynarki Wojennej (ul. ks. Muchowskiego 18, Gdynia-Oksywie)
Godz. 18.15-18.45 - pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu MW


29 czerwca 2018 r. - uroczysty pogrzeb państwowy oficerów, podoficerów i marynarzy z ceremoniałem wojskowym


Godz. 9.30-9.55 przybycie uczestników uroczysto¶ci na nabrzeże Portu Wojennego Gdynia (basen IX) (ul. Rondo Bitwy pod Oliw±, Gdynia)
Godz. 10.00-11.15 - msza ¶więta pogrzebowa na pokładzie Okrętu – Muzeum ORP „Błyskawica”
Godz. 11.20-12.00 - przej¶cie konduktu pogrzebowego na Cmentarz MW (ul. ks. Muchowskiego 18, Gdynia-Oksywie)
Godz. 12.00-13.00 - uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu MW; wręczenie rodzinom bander wojennych i odznaczeń


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych