Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Struktura

     Z chwilą wejścia w życie nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w miejsce rozformowanych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych: Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych, zostały utworzone dwa dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). W strukturach DG RSZ utworzono Inspektorat Marynarki Wojennej, a DO RSZ podporządkowano istniejące Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego.

Oba te dowództwa przejęły zadania rozwiązanego Dowództwa Marynarki Wojennej. Tym samym COM – DKM stał się jednostką dowodzącą siłami Marynarki Wojennej wydzielanymi z DG RSZ w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

Dowództwo Operacyjne RSZ
(DO RSZ)
Dowództwo Generalne RSZ
(DG RSZ)
Centrum Operacji Morskich –
 Dowództwo Komponentu Morskiego
Inspektorat Marynarki Wojennej

 

     Na czele Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego stoi dowódca, który w bezpośrednim podporządkowaniu ma komórki wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Do zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz właściwego wykonywania zadań dowódcy podlegają: zastępca oraz szef Sztabu wraz z podległym sztabem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych