Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Komandor Lewandowski Jacek

    Komandor Jacek Lewandowski urodził się 28 lutego 1967 roku w Inowrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Kutrów Rakietowych i Torpedowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, na stanowisku dowódcy działu artylerii i broni rakietowej ORP „Świnoujście”. W latach 1993 - 1997 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu, a od 1 października 1997 roku dowódcy okrętu. W 2002 roku brał udział w transferze ORP „KOŚCIUSZKO” do Polski, na którym do 2006 roku pełnił dalszą służbę.
    Po ukończeniu stacjonarnych podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Marynarki Wojennej w lipcu 2007 roku, wyznaczony został na stanowisko specjalisty w Centrum Operacji Morskich. W latach 2012-2013 pełnił obowiązki szefa Ośrodka Planowania Dowodzenia i Oficerów Łącznikowych, a następnie w latach 2014-2016 szefa Wydziału Oficerów Łącznikowych – zastępcy szefa Oddziału.
    Następnie po ukończeniu Wyższego Kursu Operacyjno - Strategicznego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Centrum Operacji Morskich –  Dowództwa Komponentu Morskiego ds. Planowania.
    Komandor Jacek Lewandowski został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Został także wyróżniony honorowym tytułem i odznaką “Wzorowy Dowódca”.
Jest żonaty i ma córkę. Interesuje się historią, muzyką i filmem. Czynnie uprawia bieganie na średnich i długich dystansach. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych