Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Centrum Pomocy Rodzinie

CENTRUM POMOCY RODZINIE COM-DKM


Centrum Pomocy Rodzinie COM-DKM powstało z myślą o rodzinach żołnierzy i pracowników naszej jednostki pełniących służbę w ramach misji poza granicami kraju.

 

Naszym zadaniem jest organizacja kompleksowego systemu pomocy i wsparcia dla rodzin żołnierzy i pracowników wojska wykonujących zadania poza granicami kraju oraz powracających z misji zagranicznych.

 

CPR COM-DKM działa w zależności od bieżących potrzeb i zgłaszanych problemów. Tworzy go zróżnicowany pod względem kompetencji zespół, oferujący wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, w tym: pomoc psychologiczną, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktu z Dowódcą jednostki oraz osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, opieki medycznej, świadczeń przysługujących weteranom oraz weteranom poszkodowanym.

 

Zespół CPR pozostaje w stałej gotowości do niesienie pomocy w sytuacjach szczególnych.

 

SZEF CENTRUM POMOCY RODZINIE - SZEF SEKCJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

kmdr ppor. Piotr ADAMCZAK - kierowanie i koordynacja działań CPR, pomoc w nawiązywaniu kontaktu z osobami funkcyjnymi CPR w zakresie porad prawnych i świadczeń medycznych, wsparcie informacyjne, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych.
Dane kontaktowe tel. służbowy 261-263-919

 

PSYCHOLOG

p. Monika NOWAKOWSKA- pomoc psychologiczna, konsultacje, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych.
Dane kontaktowe: tel. służbowy 261-263-425


KSIĄDZ

ks. kmdr por. Radosław MICHNOWSKI - wsparcie duchowe.
Dane kontaktowe: tel. kom. 506-184-745


SPECJALISTA BHP

p. Marlena JENDRZEJCZYK - sprawy odszkodowania.
Dane kontaktowe: tel. służbowy 261-263-801


Kontakt telefoniczny z osobami funkcyjnymi we wszystkie dni robocze
w godz. 7.30-15.30.

 

UWAGA: W nagłych sytuacjach kryzysowych poza wyznaczonymi godzinami kontakt z zespołem CPR jest możliwy poprzez
Oficera Dyżurnego COM-DKM nr tel. 261-263-449.


Spotkania zainteresowanych z osobami funkcyjnymi po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu odbywają się w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych