Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego
Operacje bojowe
MISJE - ĆWICZENIA - OPERACJE

 

 

DZIAŁANIA POZA GRANICAMI KRAJU

 

     Oficerowie i podoficerowie Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego uczestniczyli w szeregu misji pokojowych, stabilizacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP, zdobywając międzynarodowe doświadczenie operacyjne. Były to m.in. misje: UNDOF (Syria), ISAF i RSM (Afganistan), UNIFIL (Liban), MNF (Irak) oraz KFOR (Kosowo) i EUFOR (Bośnia i Hercegowina). Kilkukrotnie także polskie okręty wykonywały swoje zadania w ramach kontyngentów wojskowych na Morzu Śródziemnym w operacji antyterrorystycznej Active Endeavour.

 

     Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego współuczestniczy także w certyfikacjach, czyli kompleksowym sprawdzaniu sił i środków Marynarki Wojennej wydzielanych do międzynarodowych struktur, czy też oddelegowywanych do operacji morskich. Między innymi specjaliści COM-DKM uczestniczyli w certyfikacji fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, która dwukrotnie brała udział w operacji antyterrorystycznej pod kryptonimem „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. W tej samej operacji uczestniczyły także polskie okręty podwodne – trzykrotnie ORP „Bielik” i raz ORP „Kondor”, które przed wyjściem do operacji podlegały także gruntownemu sprawdzeniu m.in. przez specjalistów Centrum Operacji Morskich. Ostatnia jednostka, która brała udział w powyższej operacji i była sprawdzona pod względem gotowości do rozpoczęcia i prowadzenia misji morskiej, to okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Okręt ten dwukrotnie był także jednostką dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 oraz Grupa 2, w skład którego w ciągu ostatnich 15 lat kilkunastokrotnie wchodziły polskie niszczyciele min – ORP „Czajka”, ORP „Mewa” i ORP „Flaming”. Także te jednostki przed wejściem do stałego Zespołu NATO-wskiego były certyfikowane.


     Nie ma jednostki Marynarki Wojennej, która przez kilkanaście lat funkcjonowania Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego nie byłaby sprawdzana przed przystąpieniem do działań w ramach sił międzynarodowych. Każda jednostka podklegała tej zasadzie – każda część okrętu (dział, stanowisko, itp.) musiała być nie tylko doskonale przygotowana do wypełniania swoich zadań, ale także do pełnej współpracy i uzupełniania się z innymi elementami jednostki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych